Číslo, ktoré slúži na identifikáciu každej objednávky.