AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK (zhromažďovací zásobník) / ACCUMULATED RESERVOIR tank, container (store and forward RESERVOIR)
Fyzické miesto používané na sústredenie všetkých komponentov určených na montáž pred odoslaním montážnej objednávky na montážne miesto.