Prístup, cez ktorý sa plán materiálových požiadaviek postupne ukladá v počítači.
Ak nastane ľubovoľná zmena v požiadavkách, objednávke alebo stave zásob, čiastočne sa upravia iba tie časti, ktoré sú touto zmenou ovplyvnené. Tieto systémy sú vyslovene orientované na transakcie a vykonávané v pravidelných intervaloch (často denných).