Medzinárodná organizácia pre zjednodušenie medzinárodných obchodných procesov. Napríklad v Holandskej SITPRO je nazývaná „Sitproneth“, vo Francúzsku „Simprofrance“ a v Japonsku „Jastpro“.