1. Náklad, ktorý pozostáva z tovaru, zabaleného alebo nezabaleného, napríklad v lepenkových krabiciach, debnách, vreciach alebo v baloch, často uložený na paletách, ale nie v námorných kontajneroch. Tento tovar môže byť prepravovaný buď hromadne alebo v kontajneroch.
2. (V leteckej preprave) Akákoľvek zásielka, iná než s cenný náklad a účtovaná za dopravu podľa všeobecnej sadzby za náklad.