Názov, termín, znak, symbol alebo nákres alebo ich kombinácia, ktorého zámerom je identifikovať tovar alebo služby jedného dodávateľa (predajcu) a odlíšiť ich od konkurenčných výrobkov.