Vytlačiť
Skupina zložená z čiar a voľného priestoru vnútri čiarového kódu, ktorá predstavuje jednoduché písmeno, číslicu alebo iný znak.