Zodpovednosť dodávateľa dodržať dohodnuté podmienky doručenia, vzťahujúce sa na kvalitu, kvantitu a dodacie lehoty.