slobodný prístav
voľné letisko
Časť územia štátu, kde je privezený tovar vyňatý z povinností, týkajúcich sa zaplatenia colných poplatkov a daní pri importe.