Dokument, v ktorom sú uvedené kompletné údaje o tovare určenom na prepravu loďou alebo iným dopravným prostriedkom do rôznych destinácií. Je pravidlom, že zoznamy lodného nákladu vypisujú agenti v prístavoch nakládky na základe nákladného listu.