Dodatok k materskému alebo modulárnemu zoznamu materiálu, ktorý stanovuje celkové percento rozličných katalógových položiek a/alebo alternatív, napr. pravdepodobnosť, že takáto položka je súčasťou objednávky zákazníka na výrobok alebo systém.