Zoznam všetkých súčiastok (a submontáži), z ktorých pozostáva určitý zmontovaný výrobok tak, ako boli použité vo výrobnom procese.