zoznam tovaru v prepravnej jednotke
Doklad, určujúci obsah určitého nákladu v kontajneri alebo iných prepravných jednotkách, pripravený stranou, zodpovednou za plnenie kontajneru alebo prepravnej jednotky.