Dokument špecifikujúci rozdelenie tovaru do jednotlivých zásielok.