Náklad, ktorého obsah nie je známy v čase objednávky, ale bude preukázaný počas prepravy.