Rozdelenie inovačných aktivít medzi jednotlivé dôležité organizačné úseky.