Alokácia tovární relevantných typov a produkcie vyrábajúcich relevantné výrobky.