Vytlačiť
Materiál, ktorý je k dispozícii a / alebo už pridelený k určitej objednávke, ktorá už bola prijatá.