Požiadavka, ktorá je doplnková ku súčasnej ponuke materiálu.