Osoba, oddelenie alebo organizácia v rámci alebo mimo spoločnosti, ktoré dodávajú tovar a / alebo služby jednému alebo viacerým zákazníkom.