Doručenie tovaru od dodávateľa odberateľovi v určitom čase a vyjadrené v kvantitatívnych alebo finančných ukazovateľoch.