Akýkoľvek doklad, sprevádzajúci tovar, ktorý je potrebný k úkonom, ktoré sa týkajú pohybu tovaru.