Doklad, ktorý vymenúva všetok materiál prevzatý na základe objednávky z výroby alebo odberateľskej objednávky.