AMPLIKAČNÝ EFEKT - efekt podnikateľského reťazca, Forresterov efekt / BUSINESS CHAIN EFFECT, Forrester’s effect
Efekt, ktorý sa vyskytuje v celom podnikateľskom reťazci, pretože kolísanie dopytu na konci reťazca (konzument) silne pociťujú na začiatku reťazca (zásobovatelia surovinami). Tento efekt je vyvolaný faktom, že v každom článku reťazca sa zmena dopytu zosiľuje následkom materiálových zásob na sklade, ktoré sa prispôsobujú zmenám dopytu na základe skúseností v dôležitých článkoch reťazca. Nedostatok informácií o zmenách na konci reťazca má obrovský vplyv na amplifikačný (rozširujúci, zosiľujúci) efekt.