Poplatky uplatňované v rámci krajiny. Vo väčšine prípadov sú predmetom špeciálnych podmienok, iných než sú zahrnuté v IATA.