1. Činnosť vykonávaná zákazníkmi s novými skladovanými materiálmi, alebo kvantita vyplývajúca z takejto činnosti.
2. Doplnenie pracovných zásob z hlavných zásob.