Objednávka s veľmi dlho trvajúcou dodacou lehotou so zámerom, že môže byť vybavená v časových obdobiach , kedy sa použiteľná kapacita nevyužíva alebo plne nevyužíva pre bežné objednávky.