Súhrn dopravných ciest, stavieb a zariadení jednotlivých odborov dopravy v danej krajine (štáte), napr. sieť pozemných komunikácií, prístavy, letiská a pod.