Časový úsek, v ktorom sa výrazne zvyšuje doprava nad priemer sledovaného obdobia.