Časový úsek, v ktorom sa výrazne znižuje doprava nad priemer sledovaného obdobia.