DOPRAVNÉ VÝLOHY A POISTNÉ ZAPLATENÉ (... UVEDENÝ NÁZOV CIEĽOVEJ STANICE) / TRANSPORT EXPENSES AND INSURANCE PAID (NAME OF DESTINATION IS MENTIONED)
Doložka Incoterm (súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode) - termín podľa ktorého predávajúci má tie isté záväzky voči dopravným výlohám, ktoré treba zaplatiť (CPT - DVZ) s dodatkom, že predávajúci musí zabezpečiť náklad poistením pre kupujúceho na riziko straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Predávajúci uzavrie poistku a zaplatí poistné.
Kupujúci by si mal všimnúť, že podľa týchto podmienok predávajúci je povinný zabezpečiť poistenie s minimálnym krytím.
Podmienky tiež vyžadujú, aby predávajúci aj preclil tovar na export.
Poznámka: Tento termín sa môže použiť na akýkoľvek spôsob dopravy vrátane multimodálnej prepravy.