Odborné operatívne riadenie, prípadne aj kontrola dopravného procesu v určitej dopravnej organizácii alebo v určitej územnej oblasti z jedného miesta.