Partner prepravcu preberajúci zodpovednosť nad celou trasou zásielky. Stále častejšie ako multimodálny operátor, jeho úlohou je uzavrieť s prepravcom jednu zmluvu o multimodálnej doprave a naplniť jeho príkaz pri zapojení dvoch či viac potrebných druhov dopravy, pričom do tohto vzťahu vstupuje ako dopravca alebo ako zasielateľ.