Vzťah, ktorý uvádza, z akých častí sa skladá celok. Napr. materiál a komponenty, ktoré tvoria produkt.