Systém nakládky a vykládky lode, kde náklad je odvezený na loď a z lode cez rampu.