Množstvo tovaru, ktoré od dodávateľa žiadajú doručiť v určitom období a ku konkrétnemu dátumu.