Dostupnosť komponentov na sklade s cieľom realizovať pracovný príkaz.