Množstvo tovaru doručené zákazníkovi jeho dodávateľom v určitom časovom období, vyjadrené v kvantitatívnych a finančných pojmoch.