List napísaný stranou, ktorá sa zaujíma o kúpu tovaru, ktorý je v ňom upresnený a popísaný. Uvádzajú sa tiež požadované podmienky, týkajúce sa dodávky tovaru atď.. Je adresovaný perspektívnemu dodávateľovi s cieľom získať ponuku.