1. Priviezť tovar do krajiny zo zahraničia.
2. Tovar doručený zákazníkovi od dodávateľov v inej krajine.
3. Množstvo tovaru doručené zákazníkovi od dodávateľa v inej krajine, v určitom časovom období, vyjadrené vo kvantitatívnych alebo finančných pojmoch.