Strana, ktorá realizuje alebo v mene ktorej sprostredkovateľ realizuje prehlásenie o dovoze. Táto strana môže byť stranou, ktorá vlastní tovar alebo stranou, ktorej je tovar dodaný.