Proces analýzy polohy zásob a spôsobu zásobovania, ako aj signalizácia rozdielov so zreteľom na zásobovacie normy.