Dovozné clo a ostatné povinnosti, dane, poplatky alebo iné platby, ktoré sú splatné pri dovoze alebo súvisia s dovozom tovaru, ale nezahŕňajú platby a poplatky, ktoré sú ohraničené sumou približnej ceny poskytovaných služieb.