Základný termín, týkajúci sa dopravného prehlásenia, aplikovaný na dokumenty, ktoré poskytujú podrobný popis prevážaného nákladu komerčnými dopravnými prostriedkami. Tieto doklady sú vyžadované na colnici.