Dovozné a poplatky, ktoré platí príjemca (adresát).