Dohľad nad určitým prvkom, alebo objektom uznávaným špecialistom.