Trasa, po ktorej je tovar fyzicky prepravovaný z miesta pôvodu do cieľovej stanice pohybu.