Množstvo produktov jedného druhu, ktoré je možné samostatne identifikovať a ktoré v určitom časovom období považujeme za predmet aktuálnej alebo potenciálnej obchodnej činnosti.
Poznámky:
1. Táto jednotka sa „zrodí“ vtedy, keď produkty môžeme samostatne identifikovať, zvyčajne je to vtedy, keď presne určíme jeho veličinu;
2. Kedykoľvek je druh tovaru rozčlenený, zlúčený s iným druhom tovaru alebo premiestnený, vtedy sa zrodí nový druh tovaru. Pôvodný druh tovaru zaniká iba vtedy, keď je vylúčený z informačného systému. Tento druh tovaru možno nebude rozčlenený alebo zlúčený na samostatne poznateľné druhy tovaru;
3. Odlišné statusy na druh tovaru môžu byť presne určené odlišnými združenými veličinami (atribútmi) (napr. doporučené množstvo, prijaté množstvo atď.);
4. Kvantitatívna možnosť podľa jednotky merania neznamená odlišný druh tovaru.