Výber a spolupráca s jedným dodávateľom na doplnenie hlavného dodávateľa pre určitý výrobok.