Dosahovanie efektov založených na prepájaní procesov pri uplatňovaní hľadiska zlaďovania činností aktívnych prvkov v logistickom systéme.